הכנס השנתי ה- 13 למדיניות הבריאות של המכון הלאומי תפריט

ההרשמה לכנס השנתי ה-13 למדיניות הבריאות נסגרה.

ניתן יהיה להירשם במקום ביום הכנס על בסיס מקום פנוי.

בברכת כנס פורה,

מזכירות הכנס